Chào mừng bạn đến với website Mầm non 5

Hiệu Trưởng

NGUYỄN THỊ KIM HÀ
NGUYỄN THỊ KIM HÀ

Ngày sinh: 27/8/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

Trình độ :TN PTTH

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 08.38420361

Điện thoại riêng: 0947605888

Email liên lạc: hahuy.mamnon@gmail.com

Phó Hiệu trưởng chuyên môn

TRẦN THỊ THANH VÂN
TRẦN THỊ THANH VÂN

Ngày sinh: 24/9/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :TN PTTH

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 08.38420361

Điện thoại riêng: 0938886981

Email liên lạc: vantran2409@yahoo.com.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích